Κεραμικό Φίλτρο νερού Eiger Filter 0,3μm

44.00 24.00

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους:

Αφαίρεση στερεών σωματιδίων, χώμα, άμμο, λάσπη και σκουριά.
Αφαίρεση κυστών, βακτηρίων και παρασίτων.
Αφαίρεση ζιζανιοκτόνων, φαινόλης, βενζολίου και οργανικών ενώσεων.
Θερμοκρασία Λειτουργίας : 2°C – 55°4

error: Content is protected !!