Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης – 400 GPD

95.00

Ηµιπερατή  µεµβράνη  µε πόρους  0,0001  µm (0,0000001  χιλιοστά  του µέτρου).

error: Content is protected !!