Φίλτρο Νερού Τριπλό Κάτω Πάγκου Λευκά + 3 Ανταλλακτικά

89.00

ΑΦΑΙΡΕΙ:
99% απομάκρυνση χλωρίου
Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων, Βαρεά Μέταλλα,
Αφαίρεση αρωματικών υδρογονανθράκων, βενζόλιου και φαινόλης
Αφαίρεση φυτοφαρμάκων
Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) 5μm
Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού

error: Content is protected !!